安iatowy Program Taneczny Specjalnie opracowany przez mi璠zynarodowe gremia nauczycieli ta鎍a program, w kt鏎ym ta鎍e i figury zosta造 zunifikowane, tzn. tych samych uczy si w ca貫j Europie. Odej軼ie przez prowadz帷ego kurs ta鎍a od tego programu, a jednocze郾ie pos逝giwanie si nazw 安iatowy Program Taneczny - w celu zdobycia klienta -jest oszustwem.
Kursy Ta鎍a Towarzyskiego I i II stopnia - 安iatowy Programy Taneczny jest zunifikowany, oparty o mi璠zynarodowe ustalenia. Daje uczestnikom kurs闚 ta鎍a gwarancj, 瞠 wyje盥瘸j帷 do innego kraju w celach s逝瘺owych lub turystycznych nie nara膨 si na stresy zwi您ane z brakiem znajomo軼i tych program闚.
Prowadz帷y kurs oparty o 安iatowy Program Taneczny jest zobowi您any do przekazania programu w formie niezmienionej w celu zachowania wysokiego standardu us逝gi, daj帷ej gwarancj jednolito軼i z programem 廝鏚這wym.
Aby t jednolito嗆 zachowa w trybie administracyjnym wprowadzono licencje wydawane przez krajowe organizacje zrzeszaj帷e nauczycieli ta鎍a. Posiadacz licencji musi zachowa wymagany standard us逝gi. W sytuacjach ekstremalnych jest zobowi您any do do這瞠nia godzin dydaktycznych do danego kursu, je瞠li prowadz帷y nie dopasowa metodyki zaj耩 do konkretnej grupy kursowej.
W przypadku firmy "Go Dancing" Henryka Mansfelda licencj wyda這 Polskie Zawodowe Stowarzyszenie Taneczne. Organizacje wydaj帷e licencje s zobowi您ane do sta貫go monitorowania kurs闚 opartych o 安iatowy Program Taneczny prowadzonych przez osoby, kt鏎ym wydano licencje.
Po II stopniu, uczestnikom kursu proponuje si udzia w kursach medalowych , kolejno :Br您, Srebro, Z這to i Z這ta Gwiazda.
Po uko鎍zeniu ka盥ego z nich, prowadz帷y zaj璚ia musi umo磧iwi wszystkim uczestnikom kursu mo磧iwo嗆 uczestniczenie w te軼ie medalowym. Testy przeprowadza niezale積y nauczyciel ta鎍a, b璠帷y r闚nie posiadaczem licencji na prowadzenie Program闚 Medalowych i 安iatowego Programu Tanecznego.
Odbywaj si one w oparciu o regulamin, a uczestnik testu otrzymuje protok馧 testu z wynikami odzwierciedlaj帷ymi poziom uzyskanych umiej皻no軼i. S one gwarancj uzyskiwan przez uczestnik闚 kurs闚 ta鎍a, stanowi帷 o poziomie zaj耩. Ponadto prowadz帷y kurs jest zobowi您any wys豉 ca這軼iowy protok馧 z przeprowadzonego testu do organizacji wydaj帷ej licencje. W przypadku nie dotrzymywania standardu us逝gi przez prowadz帷ego kurs ta鎍a licencja mo瞠 by cofni皻a.

Programy Medalowe PZST Programy rozszerzaj帷e umiej皻no軼i taneczne w oparciu o 安iatowy Program Taneczny. Obejmuj nast瘼uj帷e stopnie BR╴, SREBRO, ZΜTO i ZΜTA GWIAZDA. Na koniec ka盥ego kursu przewidziany jest tzw. test, b璠帷y w rzeczywisto軼i udzieleniem gwarancji na wykonan us逝g. Test jest monitorowany przez osob posiadaj帷 odpowiednie uprawnienia
Programy Medalowe PZST nie s nowym pomys貫m, ich za這瞠nia zosta造 wymy郵one w krajach Europy Zachodniej ju wiele lat temu. Szko造 ta鎍a dzieli造 programy nauczania na etapy, kt鏎e mia造 by przyst瘼ne dla uczestnik闚 kurs闚 ta鎍a. Po uko鎍zeniu kolejnego etapu uczestnicy kursu, otrzymywali znaczek lub dyplom potwierdzaj帷y nabycie danych umiej皻no軼i tanecznych. Celem takich znaczk闚 czy dyplom闚, by這 promowanie danej szko造 ta鎍a. W nast瘼stwie rozwoju ta鎍a, cele i zadania stawiane przed programami medalowymi zacz窸y ulega przeobra瞠niom. Mniejsze znaczenie mia這 ju promowanie pojedynczej szko造 ta鎍a. Uznano, 瞠 daleko korzystniejsze jest promowanie grupy lub sieci szk馧 ta鎍a - zgodnie ze starym przys這wiem " W jedno軼i si豉".
Programy medalowe przesta造 by udzia貫m jednej szko造 ta鎍a. Zacz窸y by unifikowane tzn., 瞠 rozpocz皻o ujednolicane program闚 medalowych na poziomie ca貫j sieci szk馧 ta鎍a. Obecnie g堯wne cele, jakie realizuj programy medalowe to ochrona konsumenta, kt鏎ym jest uczestnik kurs闚 ta鎍a.
Dzieje si to poprzez ochron znaku towarowego, jakim jest "Logo" (w Polsce jest to logo Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego). Od szk馧 ta鎍a, kt鏎e chc uczestniczy w systemie medalowym, oczekuje si wysokiej jako軼i us逝gi, polegaj帷ej na podnoszeniu swoich kwalifikacji i bezwzgl璠nego przestrzegania programu ustalonego przez wydaj帷ych licencje.
W zamian szko豉, kt鏎a uzyska豉 licencj otrzymuje r瘯ojmie, 瞠 jej us逝ga jest na wysokim poziomie merytorycznym. Natomiast sam test, zdawany przez uczestnika kursu w obecno軼i niezale積ego nauczyciela ta鎍a, posiadaj帷ego uprawnienia do odbierania testu, jest sposobem sprawdzenia jako軼i us逝gi. Uczestnik kursu otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa w te軼ie, a przyznane punkty s jednocze郾ie informacj o poziomie dydaktycznym, jaki panuje w danej szkole ta鎍a. Natomiast szko造 ta鎍a nieposiadaj帷e licencji na prowadzenie program闚 medalowych, s w gorszym po這瞠niu w czasie trwania nabor闚 na kursy ta鎍a, gdy potencjalni uczestnicy zaj耩, zdaj sobie spraw z ryzyka, jakie podejmuj zapisuj帷 si do szko造 niemaj帷ej prawa do u篡wania licencjonowanych program闚. Dlatego system medalowy poprzez ochron zawodu nauczyciela ta鎍a, chroni te klienta szk馧 ta鎍a.
Osoba zamierzaj帷a pozna zasady panuj帷e w ta鎍u towarzyskim, ma do wyboru: uda si do szko造 posiadaj帷ej licencj na programy medalowe- ryzykuj帷 jedynie to, 瞠 nauczy si ta鎍zy; lub uczestniczy w zaj璚iach szko造 nieposiadaj帷ej licencji, a tym samym nie maj帷 mo磧iwo軼i uzyskania gwarancji, 瞠 poznane programy s sp鎩ne z istniej帷ymi ju w Europie systemami nauki ta鎍a. Testy medalowe w Polsce odbywaj si w oparciu o "Regulamin Systemu Medalowego PZST", kt鏎y precyzyjnie okre郵a zakres programu, jaki ma opanowa uczestnik kurs闚 ta鎍a. Warunki, jakie musi spe軟i szko豉 ta鎍a, oraz wymagania stawiane wobec kadry nauczycielskiej szko造 ta鎍a, aby dana szko豉 mog豉 uczestniczy systemie, s wysokie. Ponadto regulamin okre郵a precyzyjnie kryteria oceny podczas trwania samego testu medalowego. Dla potrzeb polskich nauczycieli ta鎍a zrzeszonych w Polskim Zawodowym Stowarzyszeniu Tanecznym "Regulamin Systemu Medalowego PZST" zosta opracowany przez Pani Karolin Felsk, kt鏎a razem z m篹em Panem Krzysztofem Wasilewskim wiele lat sp璠zi豉 prowadz帷 kursy ta鎍a w niemieckich szko豉ch ta鎍a systemu "CREA DANCE". Obecnie prowadz razem bardzo znan szko喚 ta鎍a w Olsztynie. Wsp馧tw鏎c regulaminu jest tak瞠 Pan Artur Rynkar, r闚nie pracuj帷y w szkole ta鎍a uczestnicz帷ej w mi璠zynarodowym systemie "CREA DANCE". Obecnie jest kierownikiem jednej z niemieckich szk馧 ta鎍a dzia豉j帷ych w tym systemie. Oraz Pan Olaf Szczepan w豉軼iciel szko造 ta鎍a dzia豉j帷ej w Gdyni. Jasnym si staje dla ka盥ego, 瞠 sta zawodowy tw鏎c闚 tego regulaminu opiera si g堯wnie o do鈍iadczenia z kraj闚 Europy Zachodniej, co daje gwarancje, 瞠 system medalowy PZST ju na samym pocz徠ku zosta dopasowany do struktur mi璠zynarodowych z szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem ponadnarodowego systemu "CREA DANCE". Skupiaj帷ego obecnie ponad 2,5 ty. szk馧 ta鎍a w Europie i poza ni. Uczciwo嗆 zawodowa ka瞠 mi doda, 瞠 pomimo niew徠pliwych zalet systemu medalowego PZST, niewielka ilo嗆 polskich nauczycieli ta鎍a uzyska豉 licencje od PZST na programy medalowe. Sta這 si tak g堯wnie dlatego, 瞠 w Polsce najwi瘯sze zainteresowanie budzi, i to nie tylko w鈔鏚 nauczycieli ta鎍a, ale r闚nie w鈔鏚 wielu rodzic闚 maj帷ych dzieci w wieku szkolnym, tzw. Sportowy Taniec Towarzyski. Pozwol sobie zwr鏂i uwag na fakt, 瞠 "Regulamin Systemu Medalowego PZST" powsta w 1995 r., a licencja, kt鏎 posiadam jest datowana na grudzie 95 r. Sta貫m si tak wi璚 jednym z dwudziestu pierwszych w Polsce nauczycieli ta鎍a, nie obawiaj帷ych si udzielania gwarancji na us逝g w postaci nauczania ta鎍a towarzyskiego w oparciu o programy zgodne z mi璠zynarodowymi standardami.

Przedweselny Kurs Ta鎍a Specjalnie przygotowany kurs ta鎍a, dla go軼i weselnych i pary m這dej. Program pozwala na poznanie zasad tanecznych w okresie kr鏒szym ni 6 spotka.
Przedweselny Kurs Ta鎍a przeznaczony jest dla os鏏, kt鏎e planuj w豉sne wesele lub udzia w weselu a nie posiadali czasu na wcze郾iejsze poznanie zasad ta鎍a towarzyskiego.
Ma przede wszystkim to pom鏂 m這dej parze w ograniczeniu stresu w jednym z najwa積iejszych dni w ich 篡ciu. Niewielka ilo嗆 spotka pozwala uczestnikom wesela zdecydowanie si na kurs ta鎍a, prawie w ostatniej chwili, a jednocze郾ie ograniczenie programu do ta鎍闚 g堯wnie opartych o tzw. "europejski" styl ruchu . Daje to gwarancje, 瞠 niewielka ilo嗆 zaj耩 nie b璠zie mia豉 niekorzystnego wp造wu na poziom umiej皻no軼i nabytych w czasie trwania kursu. Proponowanie oddzielnego kursu dla uczestnik闚 wesel jest o tyle korzystne, 瞠 安iatowy Program Taneczny zmusza prowadz帷ego do zachowania niezmienionego programu kursu, obowi您uj帷ego w ca造m 鈍iecie. Licencja na programy ponadnarodowe nie bierze pod uwag np. wesela gdzie zesp馧 muzyczny najcz窷ciej proponuje utwory muzyczne i ta鎍e znane tylko w danym regionie.
W programie Kursu Przedweselnego oferujemy pomoc w u這瞠niu scenariusza wesela. Proponowany scenariusz ma przybli篡 m這dej parze wizj w豉snego wesela pokazuje, czego nale篡 oczekiwa od wodzireja lub orkiestry.
Ponadto firma "Go Dancing" Henryka Mansfeld wsp馧pracuje z o鈔odkiem organizuj帷ym kursy wodzirej闚, to te zdarza si, i uczestnicy kurs闚 przedweselnych maj mo磧iwo嗆 uczestniczenia w warsztatowym weselu, prowadzonym przez zawodowych wodzirej闚 specjalizuj帷ych si w animowaniu wesel.
W przypadku kursu przedweselnego istnieje te mo磧iwo嗆 indywidualnych spotka w m這d par np. gdy termin zaj耩 grupowych nie odpowiada m這dej parze. Obecno嗆 tylko m這dej pary nie zawsze jest korzystna, ze wzgl璠u na ograniczone w takim przypadku mo磧iwo軼i animowania zaj耩. Dlatego coraz modniejsze jest prowadzenie kurs闚 przedweselnych razem z m這d par i go嗆mi ich wesela.
Nazwa i program " Przedweselnego Kursu Ta鎍a" zosta造 wymy郵one i opracowane przez Henryka Mansfeld na potrzeby firmy "GO DANCING".
Tylko zastrze穎ne logo firmy "GO DANCING" daje gwarancje jako軼i tego kursu ta鎍a.

Klub Z這tej Gwiazdy Zaj璚ia kierowane s do os鏏, kt鏎e uko鎍zy造 kursy medalowe. W tych zaj璚iach rozszerza si program zaj耩 o bardziej zaawansowan technik ruchu i charakter ta鎍a. Poszerzany jest repertuar figur tanecznych. Zadaniem tych zaj耩 jest realizowanie indywidualnych potrzeb cz這nk闚 Klubu Z這tej Gwiazdy.
Klub Z這tej Gwiazdy jest ofert dla tych uczestnik闚 zaj耩, kt鏎zy przeszli pe軟y etap kurs闚 ta鎍a od pierwszego stopnia od pocz徠kuj帷ych rozpoczynaj帷 - do kursu na Z這t Gwiazd zaawansowanego. W czasie zaj耩 poznawany s nie tylko nowe ta鎍e, czy zaawansowane figury, kt鏎e nie znalaz造 si w 安iatowym Programie Ta鎍a ale r闚nie zasady rz康z帷e naturalnym ruchem cia豉, kt鏎e pozwalaj pozna technik taneczn.
Zaj璚ia te pozwalaj cz這nkom klubu realizowa w豉sne cele. Celem mo瞠 np. by zachowanie dobrej kondycji i zdrowia, a tak瞠 poznanie nowych ludzi. Cz窷 os鏏, szczeg鏊nie pa, poprzez swoje uczestnictwo w Klubie Z這tej Gwiazdy chce wy獞iczy 豉dniejsze poruszanie si. Ponadto Klub Z這tej Gwiazdy jest najta雟z form poznawania i kszta速owania bardzo zaawansowanych form ruchowo-tanecznych.

Lekcje wprawne Uczestnikom kurs闚 ta鎍a proponujemy dodatkow mo磧iwo嗆 samodzielnego 獞iczenia element闚 poznanych w czasie zaj耩 kurs闚 ta鎍a. S to tzw. Lekcje wprawne. W czasie zaj耩 mo積a uzyska informacje dotycz帷e powtarzanego programu od odpowiedzialnego za prowadzenie tego spotkania, lub skonsultowa si ze znajomymi b璠帷mi na zaj璚iach. Lekcje wprawne s kierowane do uczestnik闚 kurs闚 ta鎍a bez wzgl璠u na ich przynale積o嗆 do szko造 ta鎍a. Mo積a ucz瘰zcza w tych zaj璚iach nie b璠帷h uczestnikiem zaj璚 proponowanych przez firm Go Dancing Henryk Mansfeld.

Kurs Ta鎍闚 Latyno-ameryka雟kich Zosta opracowany specjalny kurs ukierunkowany na ta鎍e latyno-ameryka雟kie. Obok takich ta鎍闚 jak Cha Cha, Rumba, R&R, Jive, Samba, Blues i Disco Fox proponowana jest r闚nie Salsa i Mambo. Po zaj璚iach informacyjnych(nieodp豉tnych, ale juz praktycznych) proponowane jest 6 spotka po 1.5 h zeg. W sumie zaplanowane s 2 cz窷ci tego kursu.