GWARANCJE udzielane przez firmę GO DANCING Henryka Mansfeld


Każdy profesjonalista powinien odpowiadać za jakość świadczonej usługi. Jako nauczyciel tańca przyjąłem kilka prostych zasad,
dających gwarancje wysokiej jakości usługi. Oto one:

- Jestem zobowiązany do przeprowadzenia całości materiału bez prawa do jego skracania.

- Jeżeli program kursu nie zostanie zrealizowany w trakcie wyznaczonych zajęć, muszę dołożyć odpowiednią ilość zajęć,
aby cała grupa sprawnie posługiwała się programem objętym danym kursem, jednocześnie nie zmieniając jego ceny.

- Uczestnik, który raz zapłaci za kurs nabywa prawo do jego ukończenia. Oznacza to, że jeśli nie jest On w stanie kontynuować
zajęć ma prawo do jego dokończenia w innym dogodnym dla siebie terminie (po uprzednim skontaktowaniu sie z osobą prowadzącą kurs).
Obowiązuje zasada:"Wpłacona opłata za kurs nie przepada i jest do wykorzystania w bardziej odpowiednim terminie dla uczestnika kursu".

- Uczestnik przerwanego kursu tańca ma prawo do rocznej przerwy w zajęciach.

- Prowadzący kurs może zaproponować uczestnikowi nieodpłatne doskonalenie swych umiejętności w równoległej grupie.

W obecnych czasach, gdy na rynek pracy dopuszczani są ludzie nieposiadający odpowiednich kwalifikacji zawodowych
potencjalny klient ma duże kłopoty w wyborze firmy świadczącej profesionalna usługę
i dlatego jako jeden z nielicznych firmuję
prowadzone kursy tańca swoim nazwiskiem zdając sobie sprawę, że gdybym posługiwał się tylko nazwą firmy którą kieruję to w przypadku
dawania złej usługi nie ucierpi na tym moje nazwisko!